Home >> Member

Member

Staffs

Professor Masamichi KAMIHIRA
Associate Professor Yoshinori KAWABE
Assistant Professor Nana SHIRAKIGAWA

Students

Grad.Sch.Sys.Life Sci. <Life Engineering>

Ph D.course 3 Chiharu TANNO
Ph D.course 2 Naoya EGUCHI
Ph D.course 1 Hyeonjun CHOE Chenlong WU
Reseach student Zhenyu LIU

Graduate School of Engineering <Depertment of Chemical Systems and Engineering>

Ph D.course 3 Binbin YING Razia SULTANA
Ph D.course 1 Silas HABIMANA Yuya KANEKO Akihiro NAKAMURA
Master course 2 Makoto MASUHARA Go EGAMI Hayato SHIRAI
Makoto HAMAOKA Kokoro MIYAZOE
Master course 1 Koji HIEJIMA Daiki OKADA Keigo HONDA
Satoshi CHIN Yusaku YOSHIMURA
Reseach student Moowa SIMASIKU

School of Engineering <Department of Materials Science and Engineering>

Department 4th grade Kota IMAHASHI Kanato SHIMOMURA Kohei SAIKI
Daichi KIMURA Yuta KITANI Minami YAMAMOTO

Back to Pagetop